Vd
SOFIA LINDBORG

Arbetat på ENRAX sedan 2010. Sofia är utbildad grundskolelärare som efter andra barnet blev involverad i familjeföretaget. Hon utbildade sig och stannade kvar för att kunna satsa fullt ut på företagets framtid. Hennes arbete – och utmaning – består bl a av att vara delaktig hela vägen från detaljplanering, projektering, byggnation till färdig produkt. Kontakten med hyresgäster och många olika branscher ger energi, är inspirerande, roligt och lärorikt. Favoritblå ’prylen’ är så klart ENRAX!

sofia.lindborg@enrax.se