Närhet och engagemang
Arbetssätt

Vår organisation består endast av en handfull medarbetare, vars främsta uppgift är att leda och hålla våra fastigheter i attraktivt skick samt stå i ständig dialog med våra hyresgäster. Vår litenhet gör att vi har korta vägar till förändringar och beslut ut. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och samarbetspartners för att du som kund skall kunna ställa höga krav på oss. På så sätt hoppas vi kunna erbjuda bästa möjliga service och kvalitet för våra hyresgäster.

Hållbart företagande
Miljö

Vi vill skapa hållbara byggnader, lokaler och bostäder där människor vill verka och bo idag och i framtiden. I våra nybyggda fastigheter strävar vi efter att ha nya energieffektiva installationssystem med modern teknik och närvarostyrning. Efterhand som vi renoverar våra fastigheter byggs även dessa om till 'smarta hus' med finesser inom digital teknik efter hyresgästens intresse och önskemål. Tillsammans arbetar vi för att minska resursanvändning och miljöpåverkan.

Omtanke och nytänkande
Affärsidé, mål och vision

Vi skall äga och förvalta fastigheter med en standard som möjliggör en långsiktig och stabil avkastning. Detta är en grundläggande förutsättning för är vi skall få nöjda kunder men är också ett odiskutabelt krav för att nå vår målsättning - inte bara nöjda hyresgäster, utan Ystads allra nöjdaste hyresgäster. Visionen är att vi genom entreprenörskap, erfarenhet och kunskap skall skall vara Ystadområdets mest framgångsrika fastighetsbolag.

Lokalt engagemang
Hållbarhet

Det viktigt för oss att förvalta vår verksamhet så bra att den står stabilt även i framtiden. Att vi är familjeägda och långsiktiga gör att miljö- och hållbarhetsfrågor är extra viktiga för oss. Det är också viktigt att på olika sätt bidra till en positiv utveckling i Ystadregionen. Vi är måna om att ha en god relation till kommunen och vi vill vara en kugge i näringskedjan med våra kommersiella miljöanpassade fastigheter.

Utveckling och inkludering
Socialt ansvar

Vi arbetar för att bidra till en positiv samhällsutveckling och en förbättrad social integration genom olika samarbeten. Vi supportar och samarbetar med lokala företag och organisationer. Vi uppmanar till ansvarsfullt ledarskap och god affärsetik. Vi värnar om våra medarbetare. Vi erbjuder ett utvecklande och ansvarsfullt arbete där balansen mellan arbete och privatliv är viktig.

Skydd av personuppgifter
GDPR

Vi behandlar personuppgifter om dig som nuvarande, eller blivande, hyresgäst i syfte att kunna uppfylla din önskan om att ta del av vårt utbud. Personuppgifter används därför i våra interna IT-system. Som kund har du rätt att begära ett registerutdrag för att kunna kontrollera vilken information som finns registrerad om dig. Du har också rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade.