SERVICEANMÄLAN

  Följande rutiner gäller för serviceanmälan av lokal eller bostad.

  Brådskande ärenden
  Är det akut, ring 0411-298 98. Med akuta fel avses sådana som kan orsaka skador på person eller fastighet/egendom. Ordinarie arbetstid är 07.00–16.00 (lunchstängt 12.00-13.00) men du kan alltid lämna meddelande.

  Övriga ärenden
  Använd i första hand formuläret här till vänster, det går smidigast. När vi fått in din serviceanmälan strävar vi alltid efter att åtgärda felet så fort som möjligt. Akuta ärenden behandlas först. Vår ambition är att återkoppla till dig inom 24 timmar under helgfri vardag. Du når oss också via mail support@enrax.se

  Alla fält i formuläret måste vara ifyllda för att det skall gå att skicka.